Tác giả Thu Phong

Tên thật: Ngô Hải Nam

Sinh năm: 1982

Sơ lược về quá trình hoạt động của tác giả

2001 - 2003: sinh sống và học tại Nhật Bản.

2006 - 2009: học tại đại học RMIT Việt Nam.

2005 - 2009: sáng tác 4 tập thơ Dạ vũ, Kantan na kotoba, Spirit - Soul, Trà nữ.

2010 - 2011: biên dịch tục ngữ Anh - Nhật - Việt.

2013-2016: viết đoản văn về cuộc sống.

Hiện đang làm việc tự do.

Các giải thưởng đạt được

2007: đoạt giải nhì cuộc thi haiku Việt – Nhật.

2009: đoạt 2 giải ba cuộc thi haiku Việt – Nhật.