Nỗi khát khao nóng chảy
Mặt trời chia cho mây
Lòng cuộn trào âm ỉ
Biển không tỏ cùng ai

Tuổi xanh nhẹ nhàng trôi
Có biết đâu sóng dội
Hồn tan cùng hè muộn
Chờ lá rụng, thu sang

Lá biếc rơi khẽ khàng
Để cành khô thổn thức
Biến tan trong khói thuốc
Tiều tụy dáng người đi

Tôi chờ đợi ngày lên
Mở lòng về nguồn cội
Cơn đớn đau sẽ gọi
Là tình yêu mong manh