Thế là qua giông bão đêm đông

Ô kìa bình minh đã điểm hồng

Ta nhớ ngày xưa ta bé dại

Kể em ngày ấy cũng hoài công

Thôi thì tình bạn chặng đường ấy

Một chút gọi là, em hiểu không ?

Can trường rốt cuộc làm chi vậy ?

Sắt đá cũng có thể mềm lòng