Trải lòng với gió mây

Cùng bước chân phiêu lãng

Ta dừng lại nơi đây

Tiêu sầu cùng rượu nhạt

 

Sầu ư? Còn gì nữa

Thấm thoắt đã năm năm

Những nỗi lòng chất chứa

Tan biến khi bạn thăm

 

Phải chăng có duyên kiếp?

Ta cần, bạn đến ta

Đã trót vương lấy nghiệp

Liệu chung bước đến già?

 

Ta níu kéo nỗi buồn

Dối lòng cùng thơ thẩn

Giá làm cánh chuồn chuồn

Trên sóng hồ bất tận

 

Bạn cứ đi xa nhé

Thơ sẽ nói thay ta

Mối thâm tình bất diệt

Bốn biển cũng là nhà

 

03/07/07