Triền miên trong cơn điên
Thấu nỗi đời tân khổ
Thèm giấc ngủ bình yên
Ru trái tim loang lổ

Một cái đầu rỗng tuếch
Một trái tim rách bươm
Một nụ cười bạc phếch
Một ánh nhìn khói sương

Chiều nọ ta liêu xiêu
Say chửi đời điên loạn
Tiền làm ra để tiêu
Làm sao mua được bạn?

Chết đi rồi sống lại
Ta tỉnh được bao lần?
Ôi nhân tình thế thái
Giấc chợp mắt vô thần

Tình yêu, ôi, tình yêu
Một món quà xa xỉ
Ta xin làm một điếu
Tiễn vô tư - nguyên thỉ.

Thứ 7 07/07/07