Mây trắng trên trời xanh

Một màu trắng tinh khiết

Biển cũng thăm thẳm xanh

Màu xanh của bất diệt

 

Nếu một ngày trong xanh

Không thấy mây trôi nữa

Hẳn biển sẽ rất buồn

Màu xanh – màu than thở

 

Mây trôi hoài trôi mãi

Nhìn ngọn sóng long lanh

Chắc mây cũng đã hiểu

Lòng biển, sóng hoành hành

 

Từ xưa rồi, xưa lắm

Ai vẽ nên màu xanh?

Ai vẽ thành màu trắng?

Mây và biển trong tranh

 

Mây theo gió bay xa

Sóng bạc đầu hát mãi

Biển thích mây hiền hòa

Mây lại trên cao quá