Đứng trên đỉnh cuộc đời
Em nghĩ gì sắp tới?
Trong khi tôi vẫn đợi
Trong nỗi nhớ chơi vơi

Hạnh phúc thật giản đơn
Đau đớn cho ta lớn
Cuộc đời là cho – nhận
Ta nếm chút tình trần

Mùa mưa rồi mùa nắng
Hoàng hôn rồi ánh trăng
Ta về trên phố vắng
Một mình, em biết chăng?

Rồi gió mang ta đi
Rồi mưa sẽ gột rửa
Rồi theo cánh chim di
Ta không là ta nữa

Cái gì cao hơn trời?
Cái gì rộng hơn biển?
Mãi trong ta câu hỏi
Phải chăng tình vô biên?22/10/2007