Bên ly cà phê đắng
Khói thuốc mộng mị bay
Anh trông sầu phố vắng
Sao mi mắt nhoà cay?
--*--
Lời ru em hôm nào
Giờ chỉ là kí ức
Trong làn khói hư hao
Anh ngủ hay đang thức?
--*--
Mùa trôi qua bàn tay
Đường về là tưởng tượng
Nhìn em nhưng không thấy
Ánh trăng hay tà dương?
--*--
Khi đứng bên bờ vực
Lại hiểu đời trầm lắng
Khi đã qua bĩ cực
Buồn ấy còn đến chăng?
--*--
Chuyện giữa anh và em
Chẳng gì là mãi mãi
Khi thịt nát xương mềm
Tình liệu cũng tàn phai?

Thu Phong
12/04/07