Không có tuyết, đông không vướng bận

Rét nàng Bân gửi áo cho ai?

Xuân sang sâu ngủ miệt mài

Bỏ quên hoa nở lá lay theo mùa