You can't judge a book by its cover

あの声で蜥蜴食らうか時鳥

Chớ thấy đỏ mà ngỡ đã chín.