Cuộc đời thật đẹp từ khi yêu

Yêu dáng nhỏ xinh trong nắng chiều

Em bỏ mặc tình trong mê muội

Hồn nhiên quanh bước kiếp cô liêu

Hắt hiu cơn mưa chờ em đến

Tình thâm sâu giấu kín nơi đâu

Anh thức tỉnh trong miền dĩ vãng

Đâu hay chung thủy chết từ lâu