Trưa nay lá đẩy đưa gió vuốt

Ngày hôm qua lạnh buốt đường về

Nỗi lòng gõ nhịp cơn mê

Biển xanh không nói trưa hè vắng em