Tại sao anh quay lưng cất bước?

Để lại em thao thức hằng đêm

Lời chia tay phút yếu mềm

Lời hẹn gặp lại càng thêm ngỡ ngàng