Đón bình minh khói thuốc yên lặng

Mắt em cười như nắng trong veo

Vi vu gió thổi qua đèo

Thênh thang một khoảng trông theo bóng mình