Uống chén trà cho thêm sảng khoái

Đốt điếu thuốc cảm thấy sướng sao

Mở cửa cho gió lùa vào

Hái rau tập tàng để nấu nồi canh