Ngoài kia mưa cứ rả rích rơi
Trong này khói thuốc cà phê đá
Đôi lúc thấy đời thật dễ thương
Hoa đồng nội nở trên đôi má
Có một ngày được chút thảnh thơi
Ngắm mình trên mặt người xa lạ
Hãy trao ta trái tim vô thường
Như trái ngọt trên cây nhân quả

05/07/07