Nụ hồng xưa đưa hương sắc nhạt

Cánh bướm mềm nhẹ thoát cuộc chơi

Gửi em nỗi nhớ chơi vơi

Chiều xa muốn nói muôn nơi nẻo về