Nếu em không bao giờ khóc

Em sẽ chẳng thể hiểu được nụ cười

 

Nếu ta không lang bạt rong chơi

Ta sẽ không hề biết nhớ

 

Nếu cánh phượng không còn tươi trên trang vở

Thì mùa hè mãi mãi xa xôi

 

Nếu ta và em không đốt cháy đôi môi

Những lời trao nhau chỉ còn là giả tạo

 

Nếu ta không nhìn đời trong giông bão

Ta sẽ không hiểu được tình người đơn sơ

 

Nếu em không giết ta trong nỗi nhớ bâng quơ

Thì ta đâu thể viết những câu thơ sáo rỗng

 

Nếu phía chân trời kia còn rộng

Thì hãy để ta nuôi niềm hy vọng

Bên cạnh em là mộ của ta

 

15/05/08