Tạm biệt ly cà phê
Đời thiếu gì vị đắng
Tạm biệt điếu thuốc lá
Cay sống mũi nơi ta

Vì sao phải bỏ nhỉ?
Một phần cuộc sống ta
Buồn cơn bệnh cay đắng
Tiếc nuối thời gian qua

Từ chiều mưa vẫn rơi
Ôi cơn mưa đầu hạ
Lòng ta tại muôn nơi
Quên xác thân tàn tạ

Tiếng dương cầm trầm lắng
Ta nào có thấy ta
Nụ cuời buồn xa vắng
Ai than nỗi nhớ nhà?

Ai đã khóc vì yêu?
Ai buồn trong chờ đợi?
Ai ôm kiếp cô liêu
Về trong mưa vời vợi?

9/5/2007