Tự khi nào anh yêu chiều tím

Là màu cô đơn thấm trong tim

Kỷ niệm hững hờ hay cười mỉm

Khi bên anh nỗi nhớ lặng im