Đôi khi ta chững lại

Trước dòng đời ngược xuôi

Trong ánh nắng tàn phai

Những ước mơ đã nguội.

 

Ta tìm trong chất đắng

Ly cà phê chiều nay

Một vị ngọt trầm lắng

Cùng khói thuốc, ta say.

 

Một mùa mưa đã qua

Nhưng sao lòng lạnh buốt

Trong trí nhớ mai một

Nụ cười nào không phai.