Akikaze

Akikaze

Bút danh: Thu Phong (Akikaze)
Tên thật: Ngô Hải Nam, Sinh năm: 1982
2001 - 2003: sinh sống và học tại Nhật Bản.
2006 - 2009: học tại đại học RMIT Việt Nam.
2005 - 2009: sáng tác 4 tập thơ Dạ vũ, Kantan na kotoba, Spirit - Soul, Trà nữ.
2010 - 2011: biên dịch tục ngữ  Anh - Nhật - Việt.
2007: đoạt giải nhì cuộc thi haiku Việt – Nhật.
2009: đoạt 2 giải ba cuộc thi haiku Việt – Nhật.
2013-2016: viết đoản văn về cuộc sống.
Hiện đang làm việc tự do.